Värmdövik

Aktuella projekt

Övriga Projekt
Projektering av drygt 7 km va-ledningar inom förtätningsområde. Både LTA och konventionellt va-system.

Beställare Värmdö kommun.

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70