Mälarbanan

Aktuella projekt









Övriga Projekt









Generalkonsult för projektering av mark-, va-, yttre ledningar och konstruktioner för planerad fyrspårsutbyggnad. Beställare Trafikverket.

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70