Nacka område F

Aktuella projekt

Övriga ProjektProjektering av ca 3 km VA-ledningar och vägprojektering vid ett flertal problematiska partier i omvandlingsområde. För VA projekteras både tryckledningssystem och självfalssystem samt görs utredning av dagvattenproblematiken.
Beställare Nacka kommun

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70