Nationalarenan - VA

Aktuella projekt

Övriga Projekt

Förprojektering, projektering av yttre va-, dagvatten och ledningssamordning för planerad Nationalarena i Solna.
Hänsyn till scenario år 2100 ang ökat vattenstånd i östersjön.

Beställare Ny Nationalarena Råsta fastighetsuveckling.

Här kan du följa projektet dag för dag: -->

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70