Bergtorpsvägen - Mark,Väg,VA,Järnväg,La

Aktuella projekt

Övriga Projekt
MARKSTYRKAN har projekterat för ombyggnad av Bergtorpsvägen och Roslagsbann.
Syftet är att möjliggöra en planskildhet i korsningen mellan de båda för att höja trafiksäkerheten för såväl tåg- och biltrafik som gång- och cykeltrafik. Bergtorpsvägen försänks i korsningspunkten.

Roslagsbanan, Södervägen samt en gång- och cykelväg förläggs på tre separata broar över Bergtorpsvägen. Roslagsbanans bank breddas till dubbelspår och höjs ca 1,4 m i korsningspunkten.

Beställare: ELU konsult , urkund: Täby Kommun

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70