Om oss

  MARKSTYRKAN AB erbjuder beställare på anläggningsmarknaden en bred kompetens inom områdena mark-, väg-, va-, järnvägs och spårbunden trafik samt landskapsprojektering på konsultbasis.

Vi skräddarsyr vid behov i komplexa projekt en konsultgrupp som är direkt anpassad för projektet och som om beställaren så önskar är det bästa handläggare och projektörer marknaden har att erbjuda. Denna grupp sätts samman oberoende av vilket företag personen i fråga arbetar på.

MARKSTYRKAN AB är en väl etablerad konsult aktör med gott anseende hos såväl beställare som övriga aktörer inom mark- och anläggningssidan.

MARKSTYRKAN AB är idag verksamma inom Stockholms län. Övriga Sverige är en tillgänglig marknad om företagets tjänster specifikt efterfrågas i något intressant projekt.
Utveckling:
 

För att följa utvecklingen inom anläggningsbranschen är markstyrkan eller dess anställda medlemmar i bl.a. följande organisationer:

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70