Kanalstaden, Österåker - VA

Aktuella projekt

Övriga Projekt
MARKSTYRKAN har på uppdrag från Armada fastighets AB gjort en förstudie för VA för det nya planerade bostadsområdet Östra Kanalstaden i Åkersberga. I samband med detta tog MARKSTYRKAN även fram ett PM med rekommendationer vad gäller höjdsättning av hus och gator med hänsyn tagen till den prognostiserade framtida vattenståndshöjning i havet som förutspås i klimat- och sårbarhetsutredningen (sov 2007:60)

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70