Norrtälje Innerstad - VA

Aktuella projekt

Övriga Projekt


Markstyrkan har i uppdrag åt tekniska kontoret i Norrtälje att gestalta innerstadsgator/gränder m.m som ett fortsättningsprojekt som Tekniska kontoret startade 1990 i Norrtäljes gamla stadskärna.
Syftet med gestaltningen är att återskapa och bibehålla den genuina miljön som präglar Norrtälje i framförallt den gamla stadskärnan.
Projektet är en fortsättning på ombyggnaden som personal på Markstyrkan varit med om att gestalta under de senaste 15 åren med olika intensitetet.

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70