Kockbacka, Upplands-Bro

Aktuella projekt

Övriga Projekt
Öster om Bro tätort planeras just nu för ca 340 nya bostäder.
Det blir en blandning av kedjehus, radhus, villor och flerbostadshus.
Arbetet pågår för fullt med vägar, vatten och el i området. Här har medarbetarna tidigare projekterat all mark, gator och vägar och stått för all projekteringssamordning.
Vi arbetar nu med finplaneringen av området som innefattar Kockbacka, Österhagen och Solbacka.
Byggandet kommer sedan att pågå i etapper fram till år 2012.

Beställare Upplands-Bro Kommun.

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70