Försköning, Sollentuna

Aktuella projekt

Övriga Projekt


Markstyrkan har i uppdrag åt Sollentuna kommun att gestalta och projektera olika upprustningsförslag som syftar i att försköna kommunen. B.la omgestaltas ett antal cirkulationsplatser, ca 10 gångtunnlar ges en omfattande upprustning med b.la färgsättning, formförändringar och ljusgestaltning för b.la tryggare tillvaro. Vi gestaltar refuger med blomstermurar. Vi färgsätter gångbroar och ljussätter. Vi gör enklare arrangemang med ljussättningar vid såväl promenad som trafikanslutningar till kommunen.

Projektet utförs tillsammans med kommunstyrelsen samt Sollentuna Energi AB

Citera gärna , men ange källa. Tel: 08-638 23 30 Fax: 08-768 23 70